Administrasjonen i Mersmak

Vi som er ansatte i Mersmak.

Anna Sofie Willumsen

Konst. daglig leder

40455069  |  fie@mersmakiskien.no

Violeta Krosa

Utstiller ansvarlig

98098456  |  utstiller@mersmakiskien.no // violeta@mersmakiskien.no