Food-corner på brygga!

En håndfull lokale utstillere på brygga.